Blog

Elementor #1410

Møborg sogneforening inviterer i samarbejde med udviklerne til sol- og vindmølleprojekter i Møborg sogn til åbent dialogmøde. 3.april kl. 18.30-20.30: Donskær-projektet. Klimapark Nordvestjylland. Skovgaard Energy.

Læs mere »

SPOR I LANDSKABET

Bavnehøjen er et udgangspunkt for et nyt stiforløb, som etableres af lokale frivillige i samarbejde med Geopark Vestjylland med støtte fra støtteordningen ”Spor i Landskabet”. Stisystemet binder historien om landskabet, kirken og naturen i området sammen. 

Læs mere »

SPORTSPLADSEN

Bag den gamle skole har Møborg sogneforening fået råderetten over den gamle sportsplads og fodboldbane. I kontrakten med Lemvig kommune indgår, at Møborg sogn er ansvarlig for at holde grunden, samt den tidligere fodboldbane, neden for sportspladsen.

​Sogneforeningen er bevilliget havetraktor, benzin, motorsav med ekstra kæde osv, samt trimmer til at holde pladsen. Så håber vi, at nok frivillige vil hjælpe til.

​Akedah Aps, har købt 1.500 kvm til opførelse af en ridehal og det afventes om denne opføres. Derudover har den ny ejer af den gamle mølle søgt om at få rykket lidt på skelpælene, så skellet kommer til at følge det nuværende trådhegn.

​På selve sportspladsen har vi opsat to mindre sheltere, et stort overdækket bål/madpakkehus, overdækket grill-plads og et muld toilet. På pladsen findes desuden gynger, el og vand. Der er bevilliget midler, LAG, møllepenge og JYSK ENERGI.

​Der hvor der en gang var mooncarbane, har vi ryddet op i beplantningen, rengjort skuret og fjernet hegnet, sådan at den del af pladsen også kan bruges frit. Der er også lagt kørefast grus på opkørslen til pladsen.

​Sogneforeningen råder over en række fine borde-bænkesæt, som står rundt om i området, samt fodboldmål ved pladsen.

​Shelter mv. kan bookes via hjemmesiden www.friluftsguiden.dk

Læs mere »

LOKALRÅD

Lokalrådet består af repræsentanter fra næsten alle lokale sogne- og borgerforeninger i Lemvig Kommune.

​Der afholdes 2 møder årligt, og Lokalrådet fungerer som et kommunikationsled til Lemvig Kommune. Der deltager repræsentanter fra Lemvig Kommune ved hvert Lokalrådsmøde.

​Fra Møborg sogneforening er Christina Serup Hove fast medlem i lokalrådet.

Læs mere »

HJERTESTARTER

Vi har en hjertetstarter som er anbragt uden på missionshuset. Det er sogneforeningen der via Vestjysk forsikring har fået den installeret.

Det er Henrik Kirkegaard, der står for det daglige tilsyn og vedligehold.

Bliv hjerteløber og gør en forskel.

Læs mere »

Ny hjemmeside.

Møborg sogneforening og Møborg forsamlingshus arbejder i dette efteråret 2023 sammen om en ny hjemmeside.​ Hjemmesiden beholder navnet møborgsogn.dk

Den nye hjemmeside forventes at være klar i begyndelsen af 2024.

Følg os indtil da på Facebook.

Læs mere »