Om møborg

​Møborg Bakkeø er en iøjnefaldende bakkeformation, der hæver sig over den omkringliggende flade hedeslette.

​Møborg Kirke ligger i den sydlige del af området på en vestvendt skråning af den høje moræneknude.

​Fra bakkeøens toppunkt, Bavnehøj, er der udsyn til hele sognet, som udgøres af en tættere lav bebyggelse vest for kirken og en mere spredt bebyggelse mod nord. 

​Landsbydannelsen flankerer landevejen mod Bækmarksbro og Nørre Holmgård. Mod nord udveksles den tættere landsbystruktur med spredt lav bebyggelse i form af landbrugs- ejendomme samt fritliggende huse, primært orienteret mod landevejen.

​Fra Bavnehøj er der en storslået udsigt, hvor man både kan se Nissum fjord, Vesterhavet og Klosterheden. 

​Fikspunkter horisonten rundt rummer så forskellige kendetegn som forsøgsvindmøller ved Høvsøre, Bovbjerg Fyr, Cheminova, Thyborøn og videre op over Thy og Sir Lyngbjerg.

Fra Bavnehøjen er der kun 500 m mod øst. Her kan man fra kanten af sandgraven fortsætte “horisont-arbejdet” med frit udsyn til en større del af Holstebro Kommune.

Historie

Møborg sogn er beliggende i den sydlige del af Lemvig Kommune. Sognet bærer præg af istidens smeltevandsfloder, for Møborg kirke ligger højt på en bakketop og rundt om Møborgs bakkeø ligger landskabet fladt. I Møborg ligger hovedgården Nr. Holmegård, som kan føres tilbage til 1400-tallet.

​I dag danner Nr. Holmegård, ud over landbrug, også rammen om et hestecenter med bl.a. handicapridning. I sognet blev folketingsmanden Chr. Pedersen Aaberg født i 1819 og i 1899 blev der rejst et mindesmærke for ham i det lille anlæg i Serpentinen i Lemvig, læs mere og om mindesten.

I Møborg lå i mange år også en stor sandgrav, som i dag er udlagt til et meget smukt grønt område, med beplantning og søer, hvor der bl.a. bliver afholdt friluftsgudstjenester. Ud over kirken, der ligger sammen med præstegården, var der også i Møborg en centralskole med børnebibliotek, missionshus, forsamlingshus og indkøbsmuligheder, samt håndværk og landbrug. I dag ser Møborg noget anderledes ud.

​De offentlige servicetilbud er nu samlet i den nærliggende landsby Bækmarksbro, der også rummer et bredt og velassorteret fritidstilbud.

​Foreninger, forsamlingshuset og missionshuset er samlingspunkt for alle sognets beboer. Håndværk og især landbruget udgør en stor del af sognet.