SPORTSPLADSEN

Bag den gamle skole har Møborg sogneforening fået råderetten over den gamle sportsplads og fodboldbane. I kontrakten med Lemvig kommune indgår, at Møborg sogn er ansvarlig for at holde grunden, samt den tidligere fodboldbane, neden for sportspladsen.

​Sogneforeningen er bevilliget havetraktor, benzin, motorsav med ekstra kæde osv, samt trimmer til at holde pladsen. Så håber vi, at nok frivillige vil hjælpe til.

​Akedah Aps, har købt 1.500 kvm til opførelse af en ridehal og det afventes om denne opføres. Derudover har den ny ejer af den gamle mølle søgt om at få rykket lidt på skelpælene, så skellet kommer til at følge det nuværende trådhegn.

​På selve sportspladsen har vi opsat to mindre sheltere, et stort overdækket bål/madpakkehus, overdækket grill-plads og et muld toilet. På pladsen findes desuden gynger, el og vand. Der er bevilliget midler, LAG, møllepenge og JYSK ENERGI.

​Der hvor der en gang var mooncarbane, har vi ryddet op i beplantningen, rengjort skuret og fjernet hegnet, sådan at den del af pladsen også kan bruges frit. Der er også lagt kørefast grus på opkørslen til pladsen.

​Sogneforeningen råder over en række fine borde-bænkesæt, som står rundt om i området, samt fodboldmål ved pladsen.

​Shelter mv. kan bookes via hjemmesiden www.friluftsguiden.dk