Om Møborg​

​Møborg Bakkeø er en iøjnefaldende bakkeformation, der hæver sig over den omkringliggende flade hedeslette.

Møborg Kirke ligger i den sydlige del af området på en vestvendt skråning af den høje moræneknude.

Fra bakkeøens toppunkt, Bavnehøj, er der udsyn til hele sognet, som udgøres af en tættere lav bebyggelse vest for kirken og en mere spredt bebyggelse mod nord. 

Landsbydannelsen flankerer landevejen mod Bækmarksbro og Nørre Holmgård. Mod nord udveksles den tættere landsbystruktur med spredt lav bebyggelse i form af landbrugs- ejendomme samt fritliggende huse, primært orienteret mod landevejen.

Fra Bavnehøj er der en storslået udsigt, hvor man både kan se Nissum fjord, Vesterhavet og Klosterheden. 

Fikspunkter horisonten rundt rummer så forskellige kendetegn som forsøgsvindmøller ved Høvsøre, Bovbjerg Fyr, Cheminova, Thyborøn og videre op over Thy og Sir Lyngbjerg.

Fra Bavnehøjen er der kun 500 m mod øst. Her kan man fra kanten af sandgraven fortsætte "horisont-arbejdet" med frit udsyn til en større del af Holstebro Kommune.

Læs mere om Møborg Bakkeø ved at kopiere nedenstående link til din browser:

Historien

Møborg sogn er beliggende i den sydlige del af Lemvig Kommune. Sognet bærer præg af istidens smeltevandsfloder, for Møborg kirke ligger højt på en bakketop og rundt om Møborgs bakkeø ligger landskabet fladt. I Møborg ligger hovedgården Nr. Holmegård, som kan føres tilbage til 1400-tallet læs mere.

I dag danner Nr. Holmegård, ud over landbrug, også rammen om et hestecenter med bl.a. handicapridning. 

I sognet blev folketingsmanden Chr. Pedersen Aaberg født i 1819 og i 1899 blev der rejst et mindesmærke for ham i det lille anlæg i Serpentinen i Lemvig, læs mere og om mindesten.

I Møborg lå i mange år også en stor sandgrav, som i dag er udlagt til et meget smukt grønt område, med beplantning og søer, hvor der bl.a. bliver afholdt friluftsgudstjenester. Ud over kirken, der ligger sammen med præstegården, var der også i Møborg en centralskole med børnebibliotek, missionshus, forsamlingshus og indkøbsmuligheder, samt håndværk og landbrug. I dag ser Møborg noget anderledes ud.

De offentlige servicetilbud er nu samlet i den nærliggende landsby Bækmarksbro, der også rummer et bredt og velassorteret fritidstilbud.

Foreninger, forsamlingshuset og missionshuset er samlingspunkt for alle sognets beboer. Håndværk og især landbruget udgør en stor del af sognet.