BESTYRELSEN​

Generalforsamlingen 2022 blev afholdt  d.13.11.22.

På valg var: Cristina Serup Hove, Claus Kirkeby og Susanne B. Kirkeby.​

Generalforsamlingen vedtog en vedtægtsændring. Fremadrettet kan bestyrelsen bestå af 3-5 medlemmer. 

Bestyrelse fra november 22- november 2023:

Birgit Holm, Christina Østerby Ruby, Lotte Kehlet Lundblad, Kristina B. Pedersen 

Suppleant: Anna Trane 

​Revisorer: Kristoffer Hald 

Bestyrelsen konstituerede sig 22.11.22

Formand Lotte Kehlet Lundblad

Kassererfunktion: Kristina B. Pedersen

Bestyrelsen består i 2022/2023 af følgende

Formand​ 

Lotte Kehlet Lundblad

Tlf.: 25 32 91 55

Email.: lottelundblad@gmail.com

Medlem og Kasserer

Kristina B. Pedersen

Medlem

Birgit Holm Hansen

Tlf.: 40 28 81 82

Email.: birgit@aaberghus.com

Medlem

Christina Østerby Ruby

Revisor

Kristoffer Hald

Suppleant

Anne Trane