Generalforsamling

Vi afholder general forsamling hvert år i november, hvor vi også er vært ved kaffe og brød. Dog har vi pga. af coronarestriktionerne været nødsaget til at udskyde generalforsamlingen 2020 til:

d.07.april 2021 kl. 19.00 ved bålhuset på Møborgpladsen - husk tøj efter vejret, evt. tæppe. Vi har lidt til ganen, men gør ellers mødet kort. Efter det formelle indvier vi den nye krolfbane - alle er velkomne, men gerne tilmelding på sms  27324187 (Christina)

  • Birte Juul er på valg - modtager ikke genvalg
  • Jens Kallesøe er på valg - modtager genvalg
  • Birgit Holm er på valg - modtager genvalg
  • Christina Hove er på valg - modtager genvalg

Vi ønsker meget at få nye kræfter i sogneforeningen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, som begge vælges for et år ad gangen, samt to revisorer, som ligeledes er valgt for et år ad gangen.