Generalforsamling

Vi afholder general forsamling hvert år i november, hvor vi også er vært ved kaffe og brød.

I 2020 holder vi generalforsamling d.19. nov. kl. 19.45 (efter fællesspisningen) i Møborg forsamlingshus.

  • Birte Juul er på valg..
  • Jens Kallesøe er på valg.
  • Birgit Holm er på valg.
  • Christina Hove er på valg.

Vi ønsker meget at få nye kræfter i sogneforeningen.

Derudover skal der vælges to suppleanter, som begge vælges for et år ad gangen, samt to revisorer, som ligeledes er valgt for et år ad gangen.