Lokalråd

Lokalrådet består af repræsentanter fra næsten alle lokale sogne- og borgerforeninger i Lemvig Kommune.

Der afholdes 2 møder årligt, og Lokalrådet fungerer som et kommunikationsled til Lemvig Kommune. Der deltager repræsentanter fra Lemvig Kommune ved hvert Lokalrådsmøde.

Fra Møborg sogneforening er Christina Serup Hove fast medlem i lokalrådet.