På tur i den kommende Geopark

Geopark er baseret på frivillige, som kan være med til at gøre vores område interessant og spændende at bo i eller bare besøge.

Vi har ambassadører her i Møborg, som er tilbudt en introduktion om det at være ambassadør for sit område.:

Jørgen Pedersen, Lis Jacobsen, Niels Peder Kræmmergård og Carsten Riis. De har hver lokal tilknytning og hver deres virkefelt.

Der er desuden brug for lokal og frivillig opbakning til at rydde stier, så de er skal være farbare, skilte tilsyn, græs slåning og pladserne rundt om i sognet skal have et vist opsyn mm. Vi satser på, at vi gennem hyggeligt samvær og turnusordninger kan få rigtig mange med til at være aktive. Det giver mening at kende sit område, det vil styrke vores samarbejde med de omkringliggende sogne.

Hvert år afholdes i september måned "Geologiens dag", hvor Møborg også har været repræsenteret og godt besøgt de sidste par år.

Se mere om Geopark her