Geo Park​

Hensyn

Sporene forløber på arealer der er ejet af private og af naturstyrelsen. Du er gæst på lodsejernes ejendomme og de har åbnet sporene for færdsel til fods.

Barnevogne kan ikke medtages på dele af turen. Nogle steder bevæger man sig langs landbrugsjord, så vær opmærksom på kørsel med landbrugsmaskiner. Hunde skal føres i snor.

Dele af ruterne kan være lukket pga. jagt. Se skiltning ved sporenes opstart.

Faciliteter

Ved sporene findes der en plads med shelter, borde & bænke, samt en bålplads med grill og primitivt toilet​

Sporene ved Møborg Bakkeø

Er 3 dejlige vandreture der tager udgangspunkt i Bavnehøjen, Møborg Kirke, sandgraven, samt de mange gravhøje der findes på Møborg Bakkeø.

Blå rute: 3,0 km

Gul rute: 3,3 km

Rød rute: 3,8

Ruterne starter ved bavnehøjen ved Møborg kirke eller P-pladsen nær sandgraven​

Kontaktpersoner til sporene

Jørgen Mose Pedersen: 30 74 69 42

Tina Boel van Ingen: 22 52 78 09

Geopark Vestjylland 40 54 71 98

www.geoparkvestjylland.dk

miljoe

spor-landskab

Sporene ved Møborg Bakkeø

Møborg Kirke og gravhøjene

Møborg Kirke blev bygget i første halvdel af 1100-tallet. Altertavlen fra 1586 har et nederlandsk billede af Nadveren fra ca. 1550. Tårnet med sadeltag er fra 1509 og bygget i hvidkalkede mursten ligesom våbenhuset, der stammer fra 1800-tallet. Resten af kirken er opført af granitkvadre, der er tilhuggede granitsten, som blev indsamlet i det omgivende landskab. Stenene kom hertil med isen fra Norge under istiden. Der blev anvendt ca. 2.000 sten til en kirke.

På bakkeøen ligger også en række gravhøje fra yngre stenalder og bronzealderen, der efterhånden er blevet svære at se på grund af skov og levende hegn nogle af dem kan dog ses på kortet. De vidner om at jorden har været til at dyrke med datidens simplere redskaber.

Møborg Bakkeø

Møborg bakkeø er formentlige dannet af aflejringer fra Saale istiden. Under den sidste istid (Weichsel) blev jorden rundt om bakkeøen mættet med vand, hvilket fik jorden til at flyde, og jævnede terrænet og skabte slette landskabet med bakkeøen som et højdepunkt.​